Am Quai van Hoegaerden

Gerhard FuhsSerie: 

Belgische Impressionen